Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Maligniteiten in het hoofdhalsgebied – Kwaliteitsregistratie in de ketenDe zorg voor patiënten met hoofdhalstumoren wordt gezien als hoog complexe zorg, die wordt geleverd door een multidisciplinair team van medisch specialisten en paramedici.Op initiatief van de NWHHT en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) is een project opgezet om tot een landelijke multidisciplinaire kwaliteitsregistratie te komen, waaraan ook de patiëntvereniging HOOFD-HALS, de PWHHT en de zorgverzekeraar CZ actief deelnemen.

Experts

meer

Blog

meer

Snijden in onnodige zorg, snijden in eigen vlees?Onze zorgproductie in 2015 en 2016) laat zien dat we meer zorg bieden dan dat er is ingekocht. Deze constatering van de verzekeraars klinkt nog vrij neutraal, maar als ze de term 'overproductie' toevoegen, is dat weg. 'Overproductie' past niet in de leefwereld van de zorgverlener; het introduceert een verdachtmaking, waar een individuele zorgverlener niks mee kan, niks wil. Hoe komt dat?

Gert Westert _8942 Verkleind

Publicaties

meer

Agenda

meer