Waardevolle zorg voor iedereen: persoonsgericht, effectief, veilig, doelmatig en ethisch verantwoord

Nieuws

meer

Project

meer

Bundeling van kennis en instrumenten voor PRO(M)sPatient-Reported Outcomes (PROs) zijn aspecten van gezondheid of welzijn die door de patiënt zelf gerapporteerd worden. De inzet van instrumenten om deze uitkomsten te meten - de Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) - als kwaliteitsindicator van de uitkomsten van zorg is momenteel heel actueel.

Experts

meer

Blog

meer

Snijden in onnodige zorg, snijden in eigen vlees?Onze zorgproductie in 2015 en 2016) laat zien dat we meer zorg bieden dan dat er is ingekocht. Deze constatering van de verzekeraars klinkt nog vrij neutraal, maar als ze de term 'overproductie' toevoegen, is dat weg. 'Overproductie' past niet in de leefwereld van de zorgverlener; het introduceert een verdachtmaking, waar een individuele zorgverlener niks mee kan, niks wil. Hoe komt dat?

Gert Westert _8942 Verkleind

Publicaties

meer

Agenda

meer

Onderweg naar betaalbare persoongerichte zorg. Wie heeft hier baat bij en is er al bewijs dat het beter is voor de patiënt?